A PLACEHOLDER FOR PERMANENT/TEMPORARY CTA (Example call to action: Read Whitepaper / Request a demo / etc.)

מידע ליזמים

מה המומחיות שלנו?

  • סיגמא סיטי מספקת בעיקר מימון מזנין להשלמת הון עצמי בפרויקטים למגורים בשלבים מתקדמים ומלווים על ידי בנק. המימון נע בין 50%-75% מהון העצמי הנדרש לפרויקט. הקרן מוכרת כ"משלים הון מאושר" על ידי כל הבנקים המאפשרים מימון משלים.
  • בנוסף הקרן מנצלת את נוכחותה בשוק והניסיון שלה בכדי לבצע מימון בחוב בכיר במשכנתא ראשונה לעסקאות תמ"א 38/1 וייזום בשלב הבניה.
  • הקרן מקיימת שיתוף פעולה הדוק עם המערכת הבנקאית וחברות הביטוח ומשכך הינה בעלת יכולת לסייע ליזמים בתהליך של השגת מימון בנקאי וערבויות חוק מכר לפרויקטים אותם היא מלווה.

תהליך בחינה מהיר

הקרן מחויבת לתהליך מהיר של בחינת הפרויקטים המועמדים למימון וזאת כדי לאפשר ליזמים לפעול במהירות לקידום תוכניותיהם.

יתרונות מימון ליזמים

ניסיון רב במימון פרויקטים

לסיגמא סיטי ניסיון רב ומוכח של מימון פרויקטים למגורים ויזמי נדל"ן

מימון מהיר ויעיל

מימון ליזם המאפשר לצאת לדרך ולהרחיב את פעילותו בצורה מהירה ויעילה

משלים הון מאושר

סיגמא סיטי מוכרת כ-"משלים הון מאושר" ע"י הבנקים וחברות הביטוח

מעטפת מימון מלאה

מעטפת מימון מלאה הנותנת מענה לכל רכיבי ליווי הבניה והמימון - חוב בכיר (לרבות ערבויות חוק מכר) השלמת הון עצמי לפרויקטים

השלמת הון עצמי

מודל מימון של השלמת הון עצמי (מזנין). שיעור מימון תלוי בסוג ושלב הפרויקט ורווחיותו הצפויה

דילוג לתוכן