A PLACEHOLDER FOR PERMANENT/TEMPORARY CTA (Example call to action: Read Whitepaper / Request a demo / etc.)

אודות סיגמא סיטי

קרנות "סיגמא סיטי" מספקות פתרונות מימון בדרך של מתן הלוואות לפרוייקטי נדל"ן למגורים בדגש על התחדשות עירונית-לרבות תמ"א 38/1, 38/2, פינוי בינוי, עסקאות ייזום וקומבינציה. לקרנות TRACK RECORD ויכולות מוכחות. הקרנות הוקמו על ידי סיגמא פרטנרס אשר צירפה אליה שותפים ומומחים מתחומי המימון, היזום ושיווק הנדל"ן.

מנהלי וחברי ועדת האשראי של הקרן הינם בכירים מהמערכת הבנקאית ושוק ההון ומומחים מתחום הנדל"ן, להם ידע וניסיון רב שנים במימון, ליווי פיננסי וביצוע של פרויקטי נדל"ן.

יתרונות ההשקעה בקרנות סיגמא סיטי

מיקוד באפיק השקעה בעל פוטנציאל גבוה

קרנות סיגמא סיטי ממוקדות בהשקעה בהתחדשות עירונית באזורי ביקוש

ניסיון מוכח בשוק

הצוות של סיגמא סיטי מביא עמו יכולות מוכחות בענפי הנדל"ן ושוק ההון בישראל, המתורגם בין היתר לנגישות גבוהה לעסקאות בעלות פוטנציאל גבוה

מהלכים לצמצום הסיכונים

ההשקעה במודל "מזנין" מבטיחה נקיטה במירב האמצעים לצמצום הסיכונים

פיזור השקעה

הקפדה על פיזור ההשקעה על פני מספר פרויקטים להשגת תשואות מירביות

פיקוח ובקרה מחמירים

הפרויקטים מפוקחים באופן אקטיבי ומחמיר על ידי הצוות המקצועי, במהלך תקופת הבניה ועד השלמתם בשלב החזר המימון

שקיפות מלאה

פעילות הקרן נעשית בשקיפות מלאה מול המשקיע, המקבל דיווח על בסיס רבעוני

יתרונות מימון ליזמים

ניסיון רב במימון פרויקטים

לסיגמא סיטי ניסיון רב ומוכח של מימון פרויקטים למגורים ויזמי נדל"ן

מימון מהיר ויעיל

מימון ליזם המאפשר לצאת לדרך ולהרחיב את פעילותו בצורה מהירה ויעילה

משלים הון מאושר

סיגמא סיטי מוכרת כ-"משלים הון מאושר" ע"י הבנקים וחברות הביטוח

מעטפת מימון מלאה

מעטפת מימון מלאה הנותנת מענה לכל רכיבי ליווי הבניה והמימון - חוב בכיר (לרבות ערבויות חוק מכר) השלמת הון עצמי לפרויקטים

השלמת הון עצמי

מודל מימון של השלמת הון עצמי (מזנין). שיעור מימון תלוי בסוג ושלב הפרויקט ורווחיותו הצפויה

צוות הקרן

עזרא עטר

יו״ר דריקטריון

יו"ר סיגמא פרטנרס ובעברו סגן יו"ר פעיל של סיגמא בית השקעות,מנכ"ל ושותף בסולומון יעוץ וסולומון שוקי הון ומנכ"ל פועלים קרנות נאמנות

איליה מאלי

מנכ"ל

בעל ניסיון רב בתחום של מימון, מיזוגים ורכישות וגיוסי הון וחוב. בנוסף לתפקידו בסיגמא סיטי מכהן איליה גם כמנכ"ל חברת סיגמא פרטנרס

שמואל מסנברג

יו"ר ועדת האשראי

כיהן עד שנת 2006 כסמנכ"ל בבנק מזרחי טפחות בתפקידו כמנהל החטיבה העסקית והאחראי על סיכוני האשראי של הבנק

עליזה כהן

מנהלת התכנות ופיקוח פרויקטים

מנכ"לית ובעלים של רשף נכסים, מהחברות המובילות בישראל בשיווק ותיווך נדל"ן. ניהלה בחברת אשדר את תחום היזום והשיווק במשך 16 שנים

דילוג לתוכן