הממשלה מציבה את ההתחדשות העירונית במוקד תוכנית הדיור האסטרטגית לשנים הבאות